(1)
Ложкина, А. Феномен «школа» (никая, ачариявада) в раннем буддизме. ИФ 2019, 24, 5-19.