(1)
Титлин, Л. Полемика с джайнизмом об атмане в «Таттвасанграхе» Шантаракшиты с комментарием Камалашилы «Панджика». ИФ 2020, 25, 121-138.